Selfie Maasai

Aquest és un espai dels Maasais i amics Maasais que volen inmortalitzar el seu pas pel Mural dels Montseny Maasis, i els quals ens han fet arribar la seva imatge a través del nostre mail: